Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl vianieznajoma nieznajoma
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir vianieznajoma nieznajoma
If someone ever says you’re weird, say thank you.
— Ellen DeGeneres (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood vianieznajoma nieznajoma
Szczęśliwy jest ten, kto umie wykorzystać sytuację. 
— Goethe

June 09 2015

9871 2aaf
Reposted frompuzzle puzzle viakomplikacja komplikacja
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakomplikacja komplikacja

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam vianiezwyykla niezwyykla
Niechże Pani w końcu uwierzy w siebie!
— "O mnie się nie martw"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieznajoma nieznajoma
6841 f5ca 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viarichardm richardm
Większość ludzkich lęków pozbawiona jest podstaw; to po prostu cienie rzucane przez chory umysł.
— "Potęga podświadomości"
Reposted fromkomplikacja komplikacja
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viakomplikacja komplikacja
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianieznajoma nieznajoma
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi
— P.Skokowski
Reposted fromblackhole blackhole viamusheu musheu
age of adaline
Reposted fromweightless weightless viadifferent different

June 02 2015

8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty vianieznajoma nieznajoma
1031 efd4
Reposted fromrol rol vianieznajoma nieznajoma
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Osiecka najlepsza na wszystko
Reposted fromrainbowside rainbowside vianieznajoma nieznajoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl